Účtovníctvo a dane Právny servis Odborné školenia Analýzy

Účtovníctvo a dane

V spolupráci s renomovanými audítormi, zabezpečujeme audítorské overenie nami vyhotovených účtovných závierok.

Chcem vedieť viac

Právny servis

Zabezpečujeme právnu pomoc právnickým aj fyzickým osobám podnikateľom a fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť.

Chcem vedieť viac

Analýzy

Pre našich klientov zabezpečujeme Finančné a ekonomické analýzy, Právne analýzy a Analýzy IT prostredia spoločnosti.

Chcem vedieť viac

Analýzy

Finančná a ekonomická analýza

 • rekapitulácia a hodnotenie výsledkov podniku za analyzované obdobie,
 • identifikácia a kvantifikácia okolností a činiteľov,
 • prolongácia vývoja a dosiahnutých výsledkov do budúcnosti,
 • návrh opatrení na zabezpečenie dosiahnutia cieľov podniku,
 • zhodnotenie finančného zdravia podniku
 • určenie činiteľov, ktoré ovplyvňujú výsledky podniku
 • optimalizácia ukazovateľov

Právna analýza

 • vypracovanie právneho rozboru skutkovej situácie,
 • návrh riešenia právnej situácie,
 • prevencia pred právnymi problémami.

Analýza IT prostredia

 • zhodnotenie existujúceho stavu
 • identifikácia rizík
 • návrh riešenia
 • pasportizácia Vašich PC