Účtovníctvo a dane  Právny servis  Odborné školenia  Analýzy

Účtovníctvo a dane

V spolupráci s renomovanými audítormi, zabezpečujeme audítorské overenie nami vyhotovených účtovných závierok.

Chcem vedieť viac

Právny servis

Zabezpečujeme právnu pomoc právnickým aj fyzickým osobám podnikateľom a fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť.

Chcem vedieť viac

Analýzy

Pre našich klientov zabezpečujeme Finančné a ekonomické analýzy, Právne analýzy a Analýzy IT prostredia spoločnosti.

Chcem vedieť viac

O nás

Poskytujeme komplexný ekonomický servis od roku 2001 založený na odborných skúsenostiach a vzájomnej dôvere. Naše technické zázemie umožňuje ponúknuť klientovi jedinečné služby ušité na mieru - od externého spracovania z donesených dokladov, až po internú implementáciu sa do organizačnej štruktúry klienta. Razíme teóriu kolektívnej sily pri riešení ekonomického problému, nakoľko ekonómia a účtovníctvo sú vedy prierezové a teda neoddeliteľné od ostatných činností klienta. Riešime ekonomické otázky od ich podstaty, nie dôsledkov. V spolupráci s renomovanými advokátskymi a audítorskými spoločnosťami vieme zabezpečiť komplexnú optimalizáciu Vašich výdavkov a daňového zaťaženia.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a poskytovanými službami sa maximálne prispôsobujeme klientovi.
Naše technické zázemie nám umožňuje pracovať kdekoľvek a kedykoľvek na svete.