Účtovníctvo a dane  Právny servis  Odborné školenia  Analýzy

Účtovníctvo a dane

V spolupráci s renomovanými audítormi, zabezpečujeme audítorské overenie nami vyhotovených účtovných závierok.

Chcem vedieť viac

Právny servis

Zabezpečujeme právnu pomoc právnickým aj fyzickým osobám podnikateľom a fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť.

Chcem vedieť viac

Analýzy

Pre našich klientov zabezpečujeme Finančné a ekonomické analýzy, Právne analýzy a Analýzy IT prostredia spoločnosti.

Chcem vedieť viac

Účtovníctvo a dane

Ekonomická Kancelária, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti:

  • Podvojné účtovníctvo
  • Jednoduché účtovníctvo
  • Mzdové účtovníctvo
  • Manažérske (vnútropodnikové) účtovníctvo
  • Daňové účtovníctvo

V spolupráci s renomovanými audítormi, zabezpečujeme audítorské overenie nami vyhotovených účtovných závierok.

Spoločnosť Ekonomická Kancelária s.r.o. poskytuje účtovné služby, ktoré pokrývajú vedenie podvojného, jednoduchého,mzdového a daňového účtovníctva.

Portólio spoločnosti zahŕňa taktiež implementáciu a vedenie manažérskeho ( vnútropodnikového ) účtovníctva. Pracujeme v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a pri svojej práci sa riadime všeobene uznávanými zásadami poskytovania verného a pravdivého obrazu o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva. Naše služby sú určené podnikateľom ( fyzickým , právnickým a zahraničným osobám ) a nepodnikateľom ( občianskym združeniam, spoločenstvám vlastníkov bytov, nadáciám a pod. ).