Účtovníctvo a dane  Právny servis  Odborné školenia  Analýzy

Účtovníctvo a dane

V spolupráci s renomovanými audítormi, zabezpečujeme audítorské overenie nami vyhotovených účtovných závierok.

Chcem vedieť viac

Právny servis

Zabezpečujeme právnu pomoc právnickým aj fyzickým osobám podnikateľom a fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť.

Chcem vedieť viac

Analýzy

Pre našich klientov zabezpečujeme Finančné a ekonomické analýzy, Právne analýzy a Analýzy IT prostredia spoločnosti.

Chcem vedieť viac

Právny servis

V spolupráci s renomovanými advokátmi a advokátskymi kanceláriami, zabezpečujeme právnu pomoc právnickým aj fyzickým osobám podnikateľom a fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť.

Našim klientom zabezpečujeme práve poradenstvo v oblasti:

  • Obchodného práva (zakladanie spoločností, vymáhanie pohľadávok ...)
  • Občianskeho práva
  • Konkurzného práva
  • Pracovného práva
  • Správneho práva